realist-blog-logo
facebook-logo youtube-logo instagram-logo line-logo tiktok-logo
thelist-logo
 (219)
 (316)
 (378)
 (28)
 (11)
 (4)
 (19)
 (193)
 (54)
 (29)
 (6)
 (5)
 (9)
 (51)
 (9)
 (34)
 (27)
 (9)
 (8)
 (180)
 (85)
 (108)
 (106)
 (40)
 (17)
 (42)
 (24)
 (41)
 (19)
 (18)
 (13)
 (35)
 (12)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon
realist-blog-logo
 (219)
 (316)
 (378)
 (28)
 (11)
 (4)
 (19)
 (193)
 (54)
 (29)
 (6)
 (5)
 (9)
 (51)
 (9)
 (34)
 (27)
 (9)
 (8)
 (180)
 (85)
 (108)
 (106)
 (40)
 (17)
 (42)
 (24)
 (41)
 (19)
 (18)
 (13)
 (35)
 (12)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon
อนาคตรถไฟไทยจะอยู่ในมือใคร?
25 Feb 2015 22.3K

อนาคตรถไฟไทยจะอยู่ในมือใคร?

Railway 25 Feb 2015 22.3K
 

อนาคตรถไฟไทยจะอยู่ในมือใคร?

จีน : ลงทุนรถไฟทางคู่ "กรุงเทพฯ-หนองคาย"?

Status : เซ็น MOU แล้ว สรุปดอกเบี้ยในตอนนี้คือ 2% เส้นรถไฟฟ้าทางคู่ Standard Gauge กว้าง 1.435 แบ่งเป็น 4 ช่วง วิ่งได้สูงสุด 180 กม./ชม.ระยะทางทั้งหมด 873 กม. ได้แก่ 1. กรุงเทพฯ-แก่งคอย 133 กม. เป็นเส้นทางที่สร้างง่าย เพราะเป็นทางราบ ไม่ต้องเวนคืนมาก 2. แก่งคอย-มาบตาพุด 264.5 กม. เป็นพื้นที่อุทยาน ต้องเวนคืนเยอะ น่าจะทำช้า 3. แก่งคอย-นครราชสีมา 139 กม. เป็นเส้นทางที่ต้องเจาะทะลุภูเขา สร้างยากและช้าเช่นกัน ต้องเวนคืนกว้าง 20 เมตรของแนวเส้นทางเพื่อเจาะอุโมงค์ ซึ่งบริเวณนี้ปัจจุบันเป็นพื้นที่ประทานบัตรผู้ประกอบการปูน 4 บริษัท อาทิ ปูนซิเมนต์ไทย ปูนทีพีไอ ปูนนครหลวง 4. นครราชสีมา-หนองคาย 355 กม.อยู่ระหว่างศึกษาโครงการ โดยรวมเส้นทางจะสร้างคู่ขนานแนวรถไฟเดิม ยกเว้นบางช่วงที่ปรับรัศมีโค้งให้มีเหมาะสมกับความเร็วรถไฟซึ่งต้องเวนคืนที่ดินมาก - 1,2 รวมเป็น 1 สัญญา เริ่มสร้าง 1 ตค. 2558 เสร็จ ธค. 2560 (2ปี 6 เดือน) - 3,4 รวมเป็น 1 สัญญา เริ่มสร้าง Q1 2559 ตอนนี้กำลังสำรวจพื้นที่ (ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี) - เส้นกรุงเทพฯ-หนองคายนี้เป็นเส้นทางเก่า มีการศึกษาไว้แล้ว - ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 (มีผลตั้งแต่วันลงนามไปอีก 5 ปี) - จีนรับผิดชอบก่อสร้างและจัดหาเงินทุน (อาจกู้จากธนาคารในจีน) สำรวจงานออกแบบ - ไทยรับผิดชอบเวบคืนพื้นที่่ + ประเมิน EIA - การประเมินราคาอย่างละเอียดจะจัดทำร่วมกัน - จีนจะได้ประโยชน์ในเชิงการขนส่งสินค้าออกทางทะเล ได้เพิ่มอีก 1 เส้นทาง - มีการตั้งคณะกรรมการบริหารร่วม ไทย-จีน - ค่าสร้างเฉลี่ย 330 ลบ./กม.รวมประมาณ 2 แสนกว่าล้าน (ตัวเลขเบื้องต้น) - ช่วงแก่งคอย-มาบตาพุด จะสร้างคู่ขนานกับทางคู่สายแก่งคอย-คลอง 19-ฉะเชิงเทรา 106 กม. ที่ร.ฟ.ท.กำลังประมูลก่อสร้าง เวนคืน 119 ไร่ ย่านสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ชุมทางบ้านภาชี ชุมทางแก่งคอย และสร้างอุโมงค์ 1 แห่ง ช่วงเขาพระพุทธฉาย 736 เมตร - ภายใน เม.ย. จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการทั้งออกแบบสำรวจ+ค่าใช้จ่าย - ในส่วนของดอกเบี้ยเงิน สรุปร่วมกันว่าจะอยู่ที่ 2% ซึ่งไทยจะไม่กู้จากจีนทั้งหมด แต่จะใช้เงินกู้ในประเทศด้วย Image : Prachachat Online (28 Jan 2015)

ญี่ปุ่น : เลือกลงทุนรถไฟทางคู่ 1 เส้นทาง?

Status : ไทยลงนามใน MOI* และ MOC** ญี่ปุ่นยืนยันว่าจะลงทุนทำอย่างน้อย 1 เส้นทาง MOI คือ บันทึกแสดงเจตจำนง ความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมไทย-ญี่ปุ่น MOC คือ บันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมการทำธุรกิจและการลงทุนของไทยในญี่ปุ่น เพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยจะเป็นการศึกษาและพัฒนา 3 เส้นทางเร่งด่วนในไทย เส้นรถไฟฟ้าทางคู่ Standard Gauge กว้าง 1.435 วิ่งได้สูงสุด 180 กม./ชม. แบ่งเป็น 3 เส้นทาง ระยะทางทั้งหมด 1,762 กม.ได้แก่ 1. อ.พุน้ำร้อน กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ และ ฉะเชิงเทรา-มาบตาพุด 339 กม. (ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) 2. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 653 กม. 3. อ.แม่สอด ตาก-มุกดาหาร 770 กม. - 1,2 เป็นเส้นทางที่เคยศึกษาไว้แล้ว ส่วน 3 เป็นเส้นทางใหม่ยังไม่เคยมีการศึกษา - ญี่ปุ่นไม่ได้ประโยชน์โดยตรงจากเส้นทางดังกล่าว เพราะฉะนั้นอาจคาดหวังกำไรจากการลงทุนมากกว่าจีน - เส้นทางกาญจนบุรี สามารถเชื่อมไปสู่ท่าเรือทวายได้ ซึ่งเป็น Deep sea port project ที่ริเริ่มมานาน ญี่ปุ่นได้รับการชักชวนให้เป็น third party (ไทย-กัมพูชา) เข้าร่วม project นี้ด้วย - การพัฒนารถไฟทางคู่ทั้ง 2 ประเทศแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) - มีการจัดตั้งคณะทำงานระดับปลัดกระทรวง + ระดับรัฐมนตรี เพื่อหารือรายละเอียดการออกแบบและชนิดของเทคโนโลยีที่จะรองรับรถไฟ Image : NOW26 (14 Jan 2015) Image : Manager Online (10 Oct 2014) Info : Matichon Online (29 Jan 2015), Thairath (17 Feb 2015) & Prachachat Online (23 Feb 2015)  

คลิ๊ก! เพื่ออ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Content Creator
ให้เราช่วยคุณหาคอนโดที่ใช่
REAL DATA รวบรวมคอนโดฯ ในกรุงเทพ นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบครบถ้วน แผนที่ที่ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงมีราคาตลาด ยอดขายที่น่าเชื่อถือและบทความวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งในเรื่องความน่าอยู่และน่าลงทุน

Condo Database  

Image Shortcut
Image Shortcut
ให้เราช่วยคุณหาคอนโดที่ใช่
REAL DATA รวบรวมคอนโดฯ ในกรุงเทพ นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบครบถ้วน แผนที่ที่ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงมีราคาตลาด ยอดขายที่น่าเชื่อถือและบทความวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งในเรื่องความน่าอยู่และน่าลงทุน

REAL DATA  

 (219)
 (316)
 (378)
 (28)
 (11)
 (4)
 (19)
 (193)
 (54)
 (29)
 (6)
 (5)
 (9)
 (51)
 (9)
 (34)
 (27)
 (9)
 (8)
 (180)
 (85)
 (108)
 (106)
 (40)
 (17)
 (42)
 (24)
 (41)
 (19)
 (18)
 (13)
 (35)
 (12)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon